Serviceteam
032 2210 91405

SGR en Calamiteitenfonds

Ilios Reizen (KvK nr. 89744713) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR- garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Ilios Reizen (KvK nr. 89744713) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Newsletter

Registrieren Sie sich für unseren Newsletter und genießen Sie tolle Vorteile:

Auf unserer Website sind wir sehr beschäftigt mit einem Update am Montag den 29. und Dienstag den 30. Oktober.
Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, können Sie uns jederzeit unter 032 2210 91405 anrufen, dann helfen wir Ihnen gerne weiter.
Akzeptieren & Schlieβen